Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Lidmaatschap:

  •  Het lid gaat een overeenkomst aan voor ten minste 1 maand.
  •  Er geldt een maand opzegtermijn. Er kan opgezegd  worden m.i.v. 1e of 15e van de maand. De opzegging dient schriftelijk per e-mail te gebeuren.
  • Wanneer meerdere gezinsleden lid zijn geldt er een korting van 10% voor alle gezinsleden.

Annulering:

  • Indien een afspraak niet door kan gaan dient deze minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt het normale tarief doorberekend. Een ander lid kan jouw plaats dan niet meer innemen.
  • Je kunt je tot 24 uur van tevoren inschrijven voor een open les. Daarna is de inschrijving bindend en wordt deze gefactureerd.
  • Bij een tijdige afzegging kijken we samen naar een mogelijkheid om de gemiste les in te halen.

Facturering:

  • De facturering vindt plaats in de eerste week na afloop van elke maand. De factuur wordt per e-mail verzonden.

Aansprakelijkheid:

  •  Het lid aanvaart dat er risico’s kleven aan deelname aan sportactiviteiten. Way 2 Move Zeewolde is niet aansprakelijk voor letselschade of kwijtgeraakte of beschadiging aan eigendommen.