Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Lidmaatschap:

 • Het lid gaat een overeenkomst aan voor ten minste 1 maand.
 • Er geldt een maand opzegtermijn. Er kan opgezegd  worden m.i.v. 1e of 15e van de maand. De opzegging dient schriftelijk per e-mail te gebeuren.
 • Wanneer meerdere gezinsleden lid zijn geldt er een korting van 10% voor alle gezinsleden.

Annulering:

 • Indien een afspraak niet door kan gaan dient deze minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt het normale tarief doorberekend. Dit geldt voor de small group training, duo training en personal training.
 • Wanneer je je aanmeldt voor een les flexibele small group training dan kun je je tot 24 uur van tevoren afmelden. Wanneer deze binnen 24 uur voor aanvang wordt afgezegd wordt deze gefactureerd. Dit geldt niet bij ziekte of in situaties van overmacht.
 • Bij een tijdige afzegging kijken we samen naar een mogelijkheid om de gemiste les in te halen.

Facturering/betaling:

 • De facturering vindt plaats in de eerste week na afloop van elke maand. De factuur wordt per e-mail verzonden en daarnaast ontvang je een betaalverzoek via de app. De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
 • Wanneer er door vakantie, ziekte of afwezigheid van de instructeur geen les wordt gegeven, worden deze lessen niet gefactureerd.
 • Wanneer er door ziekte, blessure of vakantie van een lid 3 weken of langer geen lessen gevolgd kunnen worden dan worden alleen de lessen gefactureerd waaraan het lid heeft deelgenomen.
 • Wanneer er door maatregelen m.b.t. corona geen les kan worden gegeven worden deze lessen niet gefactureerd.

Aansprakelijkheid:

 •  Het lid aanvaart dat er risico’s kleven aan deelname aan sportactiviteiten. Way 2 Move Zeewolde is niet aansprakelijk voor letselschade, kwijtgeraakte of beschadigde eigendommen.

Algemeen:

 • In de vakantie zullen er soms vervangende lesactiviteiten op een andere   locatie en tijd georganiseerd worden dan de reguliere lestijden, afhankelijk van de groep, weersomstandigheden en beschikbaarheid van de locatie.