Speciale doelgroepen

Ik richt mij in het bijzonder op de kinderen en volwassenen die behoefte hebben aan een rustige omgeving en extra individuele begeleiding. Denk hierbij aan kinderen of volwassen met een burn-out, depressie, angststoornis of weinig zelfvertrouwen. Maar ook kinderen met een motorische achterstand of kinderen en volwassenen die na of naast een behandeltraject bij bijv. een fysiotherapeut of kinderoefentherapeut het sporten willen gaan opbouwen. Hiervoor werk ik graag samen of overleg met de zorgverlener.

Wat is de waarde van bewegen?

 • Beweging zorgt dat je lichaam efficiënter om kan gaan met angst en stress. Bewegen  versterkt het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde.
 • Bewegen heeft een positieve invloed op de persoonlijke ontwikkeling. Het heeft effect op de assertiviteit, zelfbeheersing en sociale vaardigheden.
  De bloedtoevoer in en naar de hersenen neemt toe door bewegen, waardoor je alerter wordt en de hersenontwikkeling wordt gestimuleerd.
 • De preventieve werking tegen chronische ziekten is groter wanneer op jonge leeftijd geleerd wordt om te sporten en te bewegen.
 • Bewegen is een krachtig middel bij het ontwikkelen van levensvaardigheden. De vaardigheden die verworven zijn tijdens het sporten kunnen ingezet worden in het dagelijks leven.

Ik kan jou leren:

 • Dat (samen) bewegen leuk is!
 • Dat bewegen je kan helpen om te leren ontspannen.
 • Voelen en opmerken wat jouw lijf je vertelt, welke signalen het geeft.
 • Waar jouw mogelijkheden en grenzen liggen en hoe je hiermee om kunt gaan.
 • Bewust te worden van jouw kracht, fysiek en mentaal.
 • Dat je mentaal en fysiek weerbaarder kunt worden.
 • Dat je sociaal vaardiger wordt door samen te sporten.
 • De vaardigheden toe te passen in je dagelijks leven.

Hoe doe ik dat?

 • Afhankelijk van de behoefte en/of hulpvraag wordt er individueel of in groepsverband bewogen. De groepen kunnen bestaan uit deelnemers met een vergelijkbare hulpvraag/behoefte of uit gezinsleden/naasten van de deelnemer.
 • Door het werken aan de verbetering van de lichamelijke conditie, kracht en het uithoudingsvermogen.
 • Door het werken aan de weerbaarheid en het zelfvertrouwen door o.a. de lesonderdelen zelfverdediging, vechtsport en het werken aan jouw kracht.
 • Door bewegingssituaties aan te bieden waarin de (basis)motorische vaardigheden worden gestimuleerd.
 • De beweegomgeving wordt aangepast aan de behoefte en/of hulpvraag.
 • Maar bovenal door je met plezier te laten bewegen!

Way 2 Move staat voor samen in beweging komen. Ik ga samen met jou de uitdaging aan om de ontwikkeling die tijdens de lessen ingezet wordt in jouw dagelijks leven door te zetten!

Door samen te werken, krachten te bundelen en kennis te delen bereik je veel meer! Ik werk daarom graag samen met de deskundigen van FLOW.  Een prachtig team van professionals op het gebied van zorg en welzijn. 

Omdat ik aangesloten ben bij  FLOW coöperatie zijn er in sommige situaties met een doorverwijzing naar FLOW van een huisarts of casemanager, vergoedingen vanuit de gemeente  mogelijk. Dit geldt voor de gemeenten: Zeewolde, Harderwijk, Putten, Ermelo en Nijkerk.