Inhoud en kosten traject ‘Kom in beweging!’

Voorafgaand aan de start:

Deelnemers kunnen zich inschrijven voor een intake d.m.v. het contactformulier. Je kunt op een door jou gewenst moment starten.
Daarna volgt een intake met Nicole (beweegcoach) en evt. Maria (coach).
N.a.v. het oriënterend gesprek wordt het traject en de inzet van de coaches  besproken binnen het team. En wordt een intake en kennismaking gepland met de andere coaches. Bewegen vormt een vast onderdeel van het traject, de andere coaches worden ingezet naar wens en behoefte.
Daarna wordt er een concept trajectplan op maat gemaakt voor jou en ontvang je een offerte. Wanneer je akkoord gaat met het voorstel en de offerte start het 3 maanden traject.

Start 3 maanden traject: 

Ongeveer twee weken na de start vindt er een evaluatie plaats.  De coaches hebben in de eerste twee weken kunnen signaleren en stemmen onderling en in overleg met de deelnemer af hoe het gaat en of er nog aanpassingen in het programma gedaan moeten worden.
In de laatste twee weken wordt bekeken met de deelnemer en coaches of er een vervolgtraject gewenst is.

Na 3 maanden:

Het programma kan verlengd worden naar behoefte. Na de 3 maanden-evaluatie wordt dan besloten of het gehele programma wordt voortgezet of dat 1 of meerdere coaches verder gaan en met welke frequentie.
Na afloop van het programma is er de mogelijkheid om online contact te houden met 1 of meerdere coaches en een evaluatie 1 en 3 maanden na afloop van het traject.

Kosten:

Deelnemers betalen een totaalprijs voor het gedeelte dat NIET vergoed wordt door de verzekeraar. Dit wordt per deelnemer geïnventariseerd tijdens de intake. Het gedeelte dat wel vergoed wordt, wordt ingediend bij de zorgverzekeraar. Je betaald voorafgaand aan het programma aan de organisator: Way 2 Move Zeewolde.

Mogelijkheden van samenstelling voor het programma:

Bewegen
Optie 1: 1x per week Personal Training
(Uit te breiden tot 3 x in de week)

€30,00 per training – €300,00 per 3 maanden bij 1 x in de week

Optie 2: 1 x per week Small Group Training (meetrainen in een klein passend groepje)
(Uit te breiden tot 3 x in de week)

€11,25 per training – €135,00 per 3 maanden bij 1x in de week.

De prijzen zijn inclusief btw.

Voeding

6 consulten van 1 uur (inclusief intake, advies en begeleiding en voedingsanalyse)
€325,00

Informeer bij jouw zorgverzekeraar of deze kosten worden vergoed.

Coaching
€60,00 per gesprek (excl. btw)

Ergotherapie

Deze zorg wordt vergoed. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig.